Απάντηση σε επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Πολύζου