ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
12/12/2012
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
03/01/2013

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ

                                                                       Αθήνα, 19-12-2012                                                          

                                                                        Αρ. πρωτ.: 1581

 

 

Προς : Τον Υπουργό Υγείας

 

Θέμα : «Αυτοδίκαιη  αργία» 

                                                                                                      

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Σας μεταφέρουμε την ανησυχία και αγανάκτηση των εκατοντάδων μελών μας, Γενικών Γιατρών, για τις συνέπειες εφαρμογής των μέτρων της αυτοδίκαιης και δυνητικής  αργίας το οποίο ψηφίσθηκε με το λεγόμενο 3ο Μνημόνιο.

Αντί του τεκμηρίου της αθωότητας, επιβάλλεται το τεκμήριο της ενοχής μέχρι αποδείξεως του εναντίον και πειθαρχικά «πταίσματα» αντιμετωπίζονται ως πειθαρχικά «κακουργήματα».

Σας καλούμε, κύριε Υπουργέ, ως μέλος της κυβέρνησης να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε τα συγκεκριμένα πειθαρχικά μέτρα να επανεξεταστούν και εν τέλει να αναθεωρηθούν τουλάχιστον για τους γιατρούς του ΕΣΥ, λαμβάνοντας υπʼ όψιν τόσο την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας όσο και την συχνότητα και την ευκολία με την οποία πλέον ο Έλληνας ιατρός καλείται να λογοδοτήσει.

 

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος                                           Ο  Γραμματέας

                        

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                              ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ