ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ
03/01/2013
Γνωμοδότηση για τον Βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή στα Κέντρα Υγείας
29/01/2013

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

                                                                                           Αθήνα, 21-12-2012

                                                                                            Αρ. πρωτ.: 1582

 

 

 

Προς : Τον Υπουργό Υγείας

 

 

Θέμα : «Βαθμός Συντονιστή Διευθυντή Ιατρών Ε.Σ.Υ.»

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Λαμβάνουμε  καθημερινά  πληθώρα καταγγελιών μελών μας, ότι οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων αρνούνται να χορηγήσουν το βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή σε γιατρούς που τον δικαιούνται με βάση  τις διατάξεις των νόμων 3754/2009 και 3918/2011.

Ασφαλώς αυτή η άποψη δεν τεκμηριώνεται από κανένα σημείο της κείμενης νομοθεσίας,  η οποία είναι περισσότερο από σαφής για το θέμα που εγέρθηκε αιφνιδίως προφανώς για οικονομικούς και μόνον λόγους.

Σας παραθέτουμε τεκμηριωμένα τις απόψεις μας με το 1566/12-12-2012 έγγραφό μας και παρακαλούμε για την άμεση απάντηση του Υπουργείου σας  στο συγκεκριμένο ερώτημα, εάν δηλαδή ο βαθμός του Συντονιστή Διευθυντή χορηγείται και στους γιατρούς των Κέντρων Υγείας που τον δικαιούνται, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότης.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος                                           Ο  Γραμματέας

                                   

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                               ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ