ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΑΤΡΩΝ
17/03/2014
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία”
08/05/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Αθήνα 11/04/2014

    Αρ. πρωτ.: 2124

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ., έχει γίνει αποδέκτης σειράς καταγγελιών και αναφορών, συνεχιζόμενης αποδυνάμωσης του υπηρετούντος προσωπικού των Κέντρων Υγείας της χώρας. Αυτή η αποδόμηση των μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας, γίνεται σταδιακά μεν σταθερά δε, μετακινώντας είτε προς τις Νοσοκομειακές μονάδες, είτε προς το νεοσύστατο ΠΕΔΥ, ιατρικό προσωπικό (Οδοντιάτρους, Γενικούς Ιατρούς, Παθολόγους και Πνευμονολόγους), παραϊατρικό προσωπικό εργαστηρίων ( παρασκευαστές/τριες μικροβιολογικού εργαστηρίου, τεχνικούς ακτινολογίας ), ενώ τελευταία έχουν αρχίσει να έρχονται εντολές μετακίνησης ακόμα και για τους οδηγούς ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, καταστώντας επισφαλή την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, σε περιοχές μακριά από σταθμούς του ΕΚΑΒ.

Το Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ., θέλει να καταγγείλει δημόσια και να αποδοκιμάσει οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης του έργου των υγειονομικών και μη, που εργάζονται και προσφέρουν υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου στην Ελληνική Περιφέρεια, σε πολλές περιπτώσεις υπερβάλλοντας εαυτούς. Στόχος ενός συστήματος υγείας στραμμένου στην υγεία του πολίτη, είναι η ενδυνάμωση και όχι η αποδόμηση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας, δομών που πρέπει να αποτελούν την πύλη εισόδου του ασθενούς στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος                                     Ο  Γραμματέας

 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                             ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ