ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΟΓΕΝΙΑ
01/10/2013
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Φ.Υ.
31/10/2013

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

http://www.collegegp.gr/wp-content/uploads/2013/10/39278.pdf

 

Αθήνα 07/10/2013

Αρ. πρωτ.: 1882

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΕΚΟΓΕΝΙΑ

Σχετικά με τις απόψεις του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε κυριακάτικη εφημερίδα (ελευθεροτυπία / 06-10-13) , θα θέλαμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας  αλλά και  να δηλώσουμε τα εξής:

Ο πυλώνας της Πρωτοβάθμιας σε όλα τα Συστήματα Υγείας των ανεπτυγμένων χωρών είναι ο Γενικός Γιατρός. Η αντίθετη άποψη, η οποία δεν έχει εφαρμογή πουθενά εκτός από το πλήρως ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας των ΗΠΑ, είναι ανιστόρητη.

Για  τους ελάχιστους τίτλους κατ΄ απονομήν που δόθηκαν πριν το 1995, πρώτα το κατήγγειλαν οι Γενικοί γιατροί  όταν ο ΠΙΣ κώφευε.

Η σημερινή εποχή δεν είναι η εποχή της εξειδίκευσης αλλά η εποχή της ολιστικής ιατρικής και της αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας όχι ως βλάβη ενός οργανικού συστήματος  αλλά  αντιμετώπισης του πάσχοντος  ατόμου  ως σύνολο.

Δεν επιθυμούμε ούτε προκρίνουμε τον αποκλεισμό άλλων ειδικοτήτων από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα, στην οποία έχουν πολλά να προσφέρουν. Η προσφορά όμως αυτή θα πρέπει να είναι εντός μιας ομάδας, την όποια θα συντονίζει ο γενικός οικογενειακός γιατρός.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Πρόεδρος                                                                            Ο  Γραμματέας

 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                                                               ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ