Διευκρινιστικό Σημείωμα σχετικά με την θέση της ΕΔΕ όσον αφορά την απόκτηση της εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη