Προτάσεις Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. για την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής

Λίστα Φαρμάκων
04/04/2011
Προτάσεις Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. για τον συντονισμό στην εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών
04/04/2011

Προτάσεις Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. για την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής

Η ταχεία ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, ολοένα και επιτείνουν την ανάγκη των ιατρών για συνεχή επαναπροσδιορισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Η ουσιαστική  ιατρική εκπαίδευση κατοχυρώνει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς την κοινωνία και διαφυλάσσει το κύρος της ιατρικής κοινότητας.

Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της Γενικής Ιατρικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως αποτέλεσμα της θέσης της στα συστήματα υγείας και του ρόλου της στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, οδήγησε σε βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης. Έτσι, στη Μεγάλη Βρετανία η ειδίκευση στη Γενική Ιατρική αυξήθηκε το 2005 από 3 έτη σε 5 έτη, στη Δανία η εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική απαιτεί 6 έτη ενώ στην Ιρλανδία υπάρχουν προγράμματα 4 και 5 ετών.

Σήμερα η εκπαίδευση των γενικών γιατρών έχει διεθνώς τους εξής στόχους- δεξιότητες:

  • Δυνατότητα παροχής Νοσηλείας στο σπίτι (Home-based Care)
  • Δυνατότητα για αυξημένα κλινικά καθήκοντα (Hospital-based Care) με  παράλληλη   ιατρική γραφείου (Office – based Care)
  • Απόκτηση Προσωποκεντρικής Αντίληψης για την φροντίδα (Person-centred care)
  • Απόκτηση Στοχευμένης Αντίληψης στην Επίλυση Κλινικών Προβλημάτων (Specific GP problem-solving skills)
  • Ολιστική και εμπεριστατωμένη προσέγγιση ασθενή (holistic and  comprehensive approach)
  • Επίλυση επιστημονικών προβλημάτων  με τις αρχές τις Τεκμηριωμένης Ιατρικής Πρακτικής (Evidence Based Practice)
  • Προσαρμογή  παρεχόμενης φροντίδας υγείας (Contextual aspects of care)  ανάλογα με το περιβάλλον (εργασιακό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό)

Απόκτηση ιδιαίτερων Συμβουλευτικών Ικανοτήτων (Attitudinal aspects of care)

Η Γενική Ιατρική είναι μια ιδιαίτερη ιατρική ειδικότητα, η οποία δεν προσδιορίζεται μόνο από το είδος των παθήσεων που αντιμετωπίζει, αλλά και από τον τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων υγείας. Αποτελεί τη βάση κάθε οργανωμένου συστήματος υγείας, αφού είναι η μόνη ιατρική ειδικότητα, που μπορεί να παίξει συντονιστικό ρόλο, απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος. Υπό το πρίσμα αυτό, η εκπαίδευση στη  Γενική Ιατρική αντανακλά το επίπεδο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των  συστημάτων υγείας.

 

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης του προγράμματος ειδίκευσης των Γενικών Ιατρών στην Ελλάδα με τις τάσεις στις χώρες της Ευρώπης, η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής θα πρέπει να μειώσει την εκπαίδευση σε ορισμένους  τομείς  με ταυτόχρονη ενίσχυση κάποιων άλλων και εισαγωγή νέων, όπως η Επείγουσα Ιατρική, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της ειδικότητας, αυξάνοντας επιπλέον το χρόνο εκπαίδευσης από 4 σε 5 έτη, όπως παρακάτω:

 

12 μήνες Παθολογία(επιθυμητό είναι να συμπεριληφθεί μέσα στους 12 μήνες, 1 μήνας πνευμονολογικό ιατρείο, 1 μήνας αντιυπερτασικό ιατρείο,1 μήνας ιατρείο σακχαρ. Διαβήτη και 1 μήνας νευρολογικό ιατρείο)
6 μήνες Καρδιολογία
6 μήνες Παιδιατρική
3 μήνες Χειρουργική
3 μήνες Κοινωνική – Κλινική Ψυχιατρική
3 μήνες Επείγουσα Ιατρική (ΕΚΑΒ)
2 μήνες Δερματολογία
3 μήνες Ορθοπεδική – Τραυματολογία
1 μήνας Μαιευτική – Γυναικολογία
2 μήνες Οφθαλμολογία
2 μήνες Ωτορινολαρυγγολογία
1 μήνας Μικροβιολογία
2 μήνες Ακτινολογία
1 μήνας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
1 μήνας Σεμινάριο Επιδημιολογίας, Στατιστικής και Μεθοδολογίας της ‘Έρευνας
12 μήνες Κέντρο Υγείας (στο τέλος της εκπαίδευσης).
Η  εκπαίδευση θα πρέπει να ολοκληρώνεται ανά τομέα ( Παθολογικό, Χειρουργικό,Ψυχιατρικό,Εργαστηριακό) και κατά την ολοκλήρωσή του θα πρέπει να διενεργούνται γραπτές εξετάσεις υπό την εποπτεία της  Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαίδευσης των Γενικών Ιατρών(πρόταση για τη σύσταση αυτής της Επιτροπής και για τον Συντονισμό της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής θα σας αποσταλεί)

 

Επιπλέον θα πρέπει να αναθεωρηθεί και το περιεχόμενο εκπαίδευσης στα επί μέρους τμήματα και ιατρεία αφού όπως προαναφέραμε  οι στόχοι και οι δεξιότητες του Γενικού γιατρού έχουν διαφοροποιηθεί.
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας

 

Πηγή  Περδικάκη                                                       Σπύρος Μάρκου