ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΑΤΡΩΝ

ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
17/03/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
16/04/2014

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΑΤΡΩΝ

Αθήνα, 17/03/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 2103

page1image2192

Θέμα: «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου ιατρών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρμοδίου για θέματα ιατρών πλην ειδικευομένων της 6ης Υ.Πε»

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 300/27.02.2014 έγγραφό σας ̈Περί ορισμού ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου ιατρών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρμοδίου για θέματα ιατρών πλην ειδικευομένων της 6ης Υ.Πε ̈.

Κύριε Διοικητά,

Σας γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε , δεν έχουν λάβει γνώση των εγγράφων σας, ώστε να έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να δηλώσουν υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε για την επαναπροκήρυξη των υποψηφιοτήτων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να ενημερωθούν και να θέσουν υποψηφιότητα.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

page1image10000 page1image10160

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ       ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ