ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΠΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2014
08/04/2015
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
29/05/2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΠΥ

Αθήνα, 22/05/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2491

Εξαιρετικά επείγον

 

 

 

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

 

 

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε

Παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες πολλοί Γενικοί Ιατροί, που ουδέποτε είχαν ξεπεράσει το όριο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, να το έχουν ξεπεράσει και μάλιστα αρκετά. Παρακαλούμε να μας αιτιολογήσετε άμεσα γιατί συμβαίνει αυτό και σε κάθε περίπτωση τι θα πρέπει να κάνουν οι εν λόγω ιατροί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                                 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ