Επιστολή ΕΚΟΓΕΝΙΑ προς Αν. Υπουργό Υγείας

Αξιολόγηση ιατρών Κ.Υ. και εκλογές για την ανάδειξη μελών Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ.
04/03/2013
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΟΓΕΝΙΑ
10/06/2013

Επιστολή ΕΚΟΓΕΝΙΑ προς Αν. Υπουργό Υγείας

ΑΡ ΠΡΩΤ 1675 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα 04/04/2013           Αρ. Πρωτ. : 1675

 

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Σαλμά Μάριο

Κοιν.: Υπουργό Υγείας, κ. Λυκουρέντζο Ανδρέα

Θέμα: «Χορήγηση φαρμάκων PPI μόνον από γαστρεντερολόγους»

 

 

Αξιότιμε κ. Αν. Υπουργέ

 

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα  για την ΥΑ Αριθμ.οικ.29311 ΦΕΚ 692 Β’/26-3-2013 απόφασή σας για να περιοριστεί η συνταγογράφηση των φαρμάκων PPI σε ιατρούς μόνον με την ειδικότητα της γαστρεντερολογίας.

Η απόφαση εκτός του ότι στερεί από ιατρούς με την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής την δυνατότητα να θεραπεύουν τους ασθενείς τους, όπως γινόταν μέχρι τώρα, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες ασφαλισμένους της περιφέρειας οι οποίοι στερούνται πρόσβασης σε ιατρούς με ειδικότητα της γαστρεντερολογίας. Επιπλέον η απόφασή σας θα εξαθλιώσει περαιτέρω τους ήδη επιβαρυμένους οικονομικά ασθενείς αφού οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΠΥ γαστρεντερολόγοι είναι ελάχιστοι και η στελέχωση νοσοκομείων με γαστρεντερολόγους είναι σχεδόν μηδαμινή  για ολόκληρες περιφέρειες.

 

Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να ανακαλέσετε άμεσα την απόφασή σας.

.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Η  Πρόεδρος                                                            Ο  Γραμματέας

Πηγή Περδικάκη                                                        Σπύρος Μάρκου