Επιστολή Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. προς Διοικητή 6ης ΥΠΕ

Λίστα ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΠΥ
17/01/2012
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 4052
06/03/2012

Επιστολή Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. προς Διοικητή 6ης ΥΠΕ

Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την επιστολή πατήστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί –> [Download not found]

Κύριε Διοικητά,
Με αφορμή αποφάσεις σας που αφορούν στον ορισμό Επιστημονικών Υπευθύνων στα Κέντρα Υγείας ευθύνη σας, καθώς και στον ορισμό των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας που κατείχαν οργανική θέση Διευθυντή κατά την δημοσίευση του Ν. 3754/09 έχουν πλέον τον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή, όπως ορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τις διατάξεις τόσο του Ν. 3754/09 όσο και του Ν. 3918/11. Επ’ αυτού έχει ήδη δώσει οδηγίες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ν. Πολύζος με το ΓΓ οικ. 26306/3-3-11 έγγραφο του, όπου ζητά ο επιστημονικός υπεύθυνος εκάστου Κέντρου Υγείας να έχει το βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή. Η εξέλιξη στη βαθμίδα του Διευθυντή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3754/09, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τον ορισμό σε θέση επιστημονικού υπευθύνου – εκτός εάν δεν υπηρετεί γιατρός με τον βαθμό Συντονιστή Διευθυντή – διότι αυτή η κατηγορία γιατρών δεν κατέχουν, παρ’ όλη την βαθμολογική τους εξέλιξη, οργανική θέση Διευθυντή (παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4025/11) αλλά οργανική θέση επιμελητή Α’. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την 57/ 19-01-12 απόφαση σας, όπου ο ορισθείς επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Γκούρας, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, αναφέρεται ως έχων το βαθμό του Διευθυντή αντί του ορθού Συντονιστή Διευθυντή.

2. Θα διευκόλυνε κατά πολύ το έργο των επιστημονικών υπευθύνων των Κέντρων Υγείας, να ορίσετε το συντομότερο δυνατόν τις ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των. Επ’ αυτού σας επισημαίνουμε την απόφαση 14 της 123ης Ολομέλειας του Κ. Ε .Σ. Υ (30/5/96):«Τα Κέντρα Υγείας με τα Περιφερειακά του Ιατρεία αποτελούν ενιαία Διεύθυνση ισότιμη με τις λοιπές Διευθύνσεις του Νοσοκομείου» καθώς και την ισχύουσα, μέχρι αναθεωρήσεως ή καταργήσεως, απόφαση 12/16-4-2002 του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. Δυτ. Ελλάδος για τον κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ευθύνης του.

3.Είναι σαφές από την κατατεθείσα στην βουλή εισηγητική έκθεση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλπ» ότι η βούληση του Νομοθέτη είναι τα προβλεπόμενα μέλη των Επιστημονικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να είναι αιρετά. Αν και έχουν παρέλθει σχεδόν τρεις μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ως Ν. 4025/11, εν τούτοις δεν έχει γίνει κανένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου. Παρακαλούμε για την άμεση ενεργοποίηση της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης (παρ. 3 του άρθρου 26).

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Πηγή Περδικάκη

Ο Γραμματέας
Σπύρος Μάρκου