Επιστολή προς Τον Διοικητή 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας, κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο