ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Επιστολή Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. στον Υπουργό Υγείας για το πρόστιμο του ενός Ευρώ
27/06/2012
Προσχέδιο νόμου για τις ειδικότητες
04/10/2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Αθήνα 05/09/2012

   Αρ. πρωτ.: 1250

 

Προς ΕΟΠYΥ

Υπ’ όψιν Γενικού Δ/ντή Σχεδιασμού                                                                                 & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας

 

Θέμα: Σχετ.: 30284- 2/7/12 έγγραφό σας

 

Κύριε Διευθυντά,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 13 της 119ης ολομέλειας του ΚΕΣΥ (21/12/95) οι γενικοί γιατροί έχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Ορθοπαιδική/Τραυματιολογία, καθώς και σε μια σειρά άλλων ειδικοτήτων, και φυσικά έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες.

 

Συνεπώς στο ως άνω σχετικό έγγραφο σας που αναφέρεται σε «Ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας…»  θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι γενικοί γιατροί.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των υπηρεσιών σας.

 

 

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Πρόεδρος                                         Ο  Γραμματέας

 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                               ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ