ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ TON ΔΙΟΙΚΗΤΗ 5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,