ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΣΥ
20/11/2013
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
17/03/2014

ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αθήνα, 21/01/2014

Αριθ. Πρωτ.: 1978

 

Προς:  Τον Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: Εφημέρευση Γενικών Ιατρών στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Τα Καταστήματα Κράτησης συνιστούν μικρογραφία της κοινωνίας, τα μέλη της οποίας αποτελούν ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού. Οι κρατούμενοι των ελληνικών φυλακών ενσωματώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: υπεράριθμοι κρατούμενοι, αυξημένος αριθμός αλλοδαπών, εθνοτικών μειονοτήτων, επιμέρους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άστεγοι, γυναίκες) και χρηστών ναρκωτικών ουσιών. Ο έγκλειστος πληθυσμός συνδυάζει πολλαπλά και σύνθετα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, ενώ δε διαθέτει τη δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτών, η Ελληνική Νομοθεσία έχει προβλέψει την εφημέρευση κατά μήνα των αγροτικών ιατρών των ειδικών Π.Ι. των Καταστημάτων Κράτησης, εντός των Καταστημάτων Κράτησης: «δ. Αγροτικοί γιατροί που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά Π.Ι. σε φυλακές της χώρας, πραγματοποιούν κατά μήνα εφημερίες εντός των καταστημάτων των φυλακών.» (ενδεικτικά ΦΕΚ Β΄ 92/30.01.2006, ΦΕΚ Β΄ 376/06.03.2008, ΦΕΚ Β΄ 681/13.04.2009, ΦΕΚ Β΄ 1342/06.07.2009, ΦΕΚ Β΄ 2503/18.12.2009, ΦΕΚ Β΄ 78/29.01.2010).

Με την κατάληψη, όμως, των ειδικών Π.Ι. των φυλακών από ειδικευμένους Γενικούς Ιατρούς τα τελευταία χρόνια, αρκετά Καταστήματα Κράτησης παραμένουν πλέον χωρίς εφημερεύοντα ιατρό, καθώς την έλλειψη σχετικής νομοθεσίας εκμεταλλεύονται ορισμένες διοικήσεις νοσοκομείων, προκειμένου να αποσπούν τους Γενικούς Ιατρούς των ειδικών Π.Ι. των φυλακών για εφημέρευση σε αλλότριες θέσεις, όπως σε απομακρυσμένα Κέντρα Υγείας ή σε εξωτερικά ιατρεία κλινικών των νοσοκομείων, όπου καμία θέση και αρμοδιότητα δεν έχουν, στερώντας ταυτόχρονα από τους κρατούμενους πολύτιμες υπηρεσίες υγείας.

Επειδή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα Καταστήματα Κράτησης είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο σε επίπεδο ατομικής υγείας των κρατουμένων, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας υγείας, έχουμε την πεποίθηση ότι θα εξετάσετε το ζήτημα με περισσή ευαισθησία και θα μεριμνήσετε για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, ώστε τόσο οι Γενικοί Ιατροί όσο και οι Αγροτικοί Ιατροί των ειδικών Π.Ι. των φυλακών να εφημερεύουν κατά μήνα εντός των Καταστημάτων Κράτησης που υπηρετούν, με σκοπό την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους κρατούμενους και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Πρόεδρος                                         Ο  Γραμματέας

 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                                              ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ