ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc)  ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης Αναζητά Γενικούς Ιατρούς
07/06/2017
Επιστολή προς Τον Διοικητή 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας, κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο
20/06/2017

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc)  ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 ετών , το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ- Master) με θέμα «Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας» (ΦΕΚ 1212/6-04-2017).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης σε επαγγελματίες Υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους κλπ) και άλλους ειδικούς – επαγγελματίες π.χ. εκπαιδευτικούς που έρχονται καθημερινά σε επαφή με εφήβους και νέους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.youth-msc.gr
e-mail: info@youth-msc.gr,   info@youth-health.gr