ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
16/04/2014
Υποτροφίες στην Βρετανία για εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική
23/06/2014

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία”

Από: “Ygieini Ergasias” <occuphyg@esdy.edu.gr>
Θέμα: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία”
Ημερομηνία: 8 Μαΐου 2014 – 2:11:52 μ.μ. EEST
Στο κάτωθι link είναι η Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας και η Ηλεκτρονική Αίτηση Υποψηφίων η οποία συμπληρώνεται μέχρι 14 Μαΐου 2014
Στο κάτωθι link θα βρείτε πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία
http://www.esdy.edu.gr/?page=epagelmatikis1