ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ιατρικές Αργολικές Ημέρες
09/08/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:Ομάδες εργασίας του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.
11/01/2012

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για :
Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων,
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ
Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και
Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ιατρών

Το παρόν κείμενο αποτελεί τη τελική εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας, εκτός του 3ου άρθρου, της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ, όπως διαμορφώθηκε ως την 24η Μαρτίου 2011 μετά προεργασία 10 μηνών. Το πλαίσιο αρχών της πρότασης έχει υιοθετηθεί από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ της 28ης Μαρτίου 2011.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας.