Εφαρμoγή Android

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή του Ελληνικού κολλεγίου Γενικών Ιατρών για smart phones με λειτουργικό σύστημα Android αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του Οκτωβρίου 2016.