ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

 

      2ο Προσυνεδριακό Σεμινάριο της EuGMS, Αθήνα 2020 με θέμα

          “Γηριατρικός ασθενής σε ανάγκη χρόνιας φροντίδας:

          από την κοινότητα στις δομές υγείας και πάλι πίσω”

                                22 – 23 Νοεμβρίου 2019

           Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

 

 

 

                       Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής

                                         23 Νοεμβρίου 2019

                            Αίθουσα Ολυμπία, Αίγλη Ζαππείου