ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΠΡΟΣ 6η ΥΠΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Υποτροφίες στην Βρετανία για εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική
23/06/2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ
07/11/2014

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΠΡΟΣ 6η ΥΠΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 6η ΥΠΕ

Ενημερωθήκαμε για το έγγραφο που συντάξατε στις 03/06/2014 με αρ. Πρωτ. 12025 και που απευθυνόταν σε όλα τα νοσοκομεία ευθύνης σας και στα Κ.Υ. αναφοράς τους.

Με το έγγραφό σας αυτό αποφασίζετε αυθαίρετα και κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, να συμπεριλάβετε τους Γενικούς Ιατρούς στα προγράμματα εφημεριών των νοσοκομείων, χρησιμοποιώντας μόνο μια διευκρινιστική παράγραφο του αρ.6 του Ν.4052/12 και τεχνηέντως παραλείποντας το ακριβές γράμμα του νόμου και τις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Υ4δ/Γ.Π.οικ. 22869 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλου 874 της 20/03/2012)

«…1.Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας με δυναμικότητα πάνω από 300 κλίνες, καθώς και στο Νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των περιφερειών του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) οργανώνεται και λειτουργεί αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με ειδική διατομεακή στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

2. Το Τ.Ε.Π. λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο με κυλιόμενες 8ωρες βάρδιες του προσωπικού. …..»

Επίσης:

«…7. Το Τ.Ε.Π. στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που συστήνονται για το Τμήμα αυτό…….»

Στην ίδια Υπ. Απόφαση διευκρινίζεται ότι οι ιατροί που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. πρέπει να έχουν ως κριτήριο:

«… αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση , προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας…»

Τέλος καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης των κριτηρίων αυτών.

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει από πουθενά η δική σας αυθαίρετη άποψη, για νόμιμη συμμετοχή Γενικών ιατρών στα προγράμματα εφημεριών των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, παθολογικών ή χειρουργικών τομέων Γενικών Νοσοκομείων.

Η Υπουργική απόφαση ορίζει σαφώς, πως πρέπει να υπάρχει και στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου η ίδρυση Τ.Ε.Π. και να έχει υλοποιηθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός και εξοπλισμός που προβλέπεται. Επίσης η πιθανή συμμετοχή των Γενικών Ιατρών στα προγράμματα των Τ.Ε.Π. , προϋποθέτει την αποκλειστική τους θητεία για ένα έτος και ακόλουθη ανανέωση μόνο μετά από δική τους αίτηση, και να εργάζονται αποκλειστικά σε κυλιόμενη 8ωρη βάρδια.

Η συμμετοχή τους σε προγράμματα εφημεριών των Νοσοκομείων αναφοράς όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το έγγραφό σας, δεν έχει καμία νομική βάση και αποτελεί μια προσπάθεια εκβιασμού και εξαναγκασμού των Γενικών ιατρών σε παροχή αλλότριου έργου, κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας σας. Δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί ο Γενικός Ιατρός στο πρόγραμμα ενός νοσοκομείου, στο οργανόγραμμα του οποίου δεν υπάρχει οργανική θέση με την αντίστοιχη ειδικότητα. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί στο αδίκημα της αντιποίησης ιατρικής ειδικότητας και επιφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 175 του ποινικού κώδικα, στον διατάζοντα τις αντίστοιχες διοικητικές και ποινικές ευθύνες.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε άμεσα το έγγραφό σας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούμε να προβούμε σε ανάλογες νομικές ενέργειες προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών του κολλεγίου μας.