Υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας σχετικά με την επιλογή επιστημονικού υπευθύνου

Μετακινήσεις Γενικών ιατρών στα ΤΕΠ νοσοκομείων
10/02/2016
Παράνομη η απονομή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σε ανειδίκευτους ιατρούς του ΠΕΔΥ
19/05/2016

Υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας σχετικά με την επιλογή επιστημονικού υπευθύνου

Αθήνα, 10/02/2016
Αρ. Πρωτ.: 2709

Προς: Τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

Κοιν.: Τον Πρόεδρο Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., κ. Δημήτριο Βαρνάβα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με την επιλογή επιστημονικού υπευθύνου στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, σας επισημαίνουμε ότι:

Α. Καταργείτε το βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή και εμμέσως εισαγάγετε ένα νέο βαθμολόγιο για τους ιατρούς των Κέντρων Υγείας.
Β. Καταργείτε το προβάδισμα των Διευθυντών που κατέχουν οργανική θέση, και δεν προέρχεται από εξέλιξη, παρά την άφθονη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας.
Γ. Η επιλογή χωρίς γνωμοδότηση επιστημονικού οργάνου είναι απαράδεκτη.

Σας καλούμε σε άμεση τροποποίηση της αναφερόμενης διάταξης, άλλως θα σας καταγγείλουμε στα Ευρωπαϊκά Όργανα Γενικής Ιατρικής και θα ζητήσουμε την ακύρωσή της από το Συμβούλιο Επικρατείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Πηγή Περδικάκη

Διευθύντρια Κ.Υ. Άστρους

τηλ. επικοιν.: 6944846266

 

Ο Γραμματέας

Σπύρος Μάρκου
Διευθυντής Κ.Υ. Ακράτας
τηλ. επικοιν.: 6973431136