Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

Παρακάτω αναγράφονται τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. 2015 – 2019

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πηγή Περδικάκη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αικατερίνη Κορακίδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σπυρίδων Μάρκου

ΤΑΜΙΑΣ: Αθανάσιος Φιλάνδρας

ΜΕΛΟΣ: Ηλίας Βλάσσης

ΜΕΛΟΣ: Χριστίνα Σπυράκη

ΜΕΛΟΣ: Αγάθη Φαρρή

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. 2011 – 2015

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πηγή Περδικάκη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αικατερίνη Κορακίδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σπυρίδων Μάρκου

ΤΑΜΙΑΣ: Αθανάσιος Φιλάνδρας

ΜΕΛΟΣ: Ηλίας Βλάσσης

ΜΕΛΟΣ: Ιωάννης Μιχαήλ

ΜΕΛΟΣ: Χριστίνα Σπυράκη