Παράνομη η απονομή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σε ανειδίκευτους ιατρούς του ΠΕΔΥ

Υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας σχετικά με την επιλογή επιστημονικού υπευθύνου
10/02/2016
Ζήτηση Γενικού Ιατρού για το Κ.Υ. Μυκόνου
22/12/2016

Παράνομη η απονομή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σε ανειδίκευτους ιατρούς του ΠΕΔΥ

Αθήνα, 18/05/2016

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2797  18/05/2016

Προς: Τον Υπουργό Υγείας, κ. Ξανθό Ανδρέα

Κύριε Υπουργέ,

Με λύπη και απορία ενημερωθήκαμε για το σχέδιο νόμου, που καταθέσατε για διαβούλευση, το οποίο προβλέπει την απονομή του τίτλου της ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στους ανειδίκευτους ιατρούς των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ.

Σας εφιστούμε την προσοχή γιατί η συγκεκριμένη διάταξη παραβιάζει την Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36/ΕΚ η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ38/2010 και καθίσταται παράνομη, αλλά και απαξιωτική για την ιατρική ειδικότητα πρώτης γραμμής στη μεταρρύθμιση, που επιχειρείτε να επιτύχετε στην ΠΦΥ.

Ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας απονέμεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν.4025/2011 (Α΄ 228). Προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευόμενου και η επιτυχής συμμετοχή του σε εξετάσεις.

Κύριε Υπουργέ παρακαλούμε για την άμεση ανάκληση του άρθρου 27 του σχεδίου νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, αλλιώς θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προασπίσουμε  με κάθε νόμιμο μέσο την ειδικότητά μας, που απαξιώνεται κατάφορα.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Πρόεδρος                                                             Ο  Γραμματέας

 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                                              ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ